Basisschool De Ark is gevestigd in multifunctioneel centrum ‘de Magneet’ in Veghel. Wij zijn een kleurrijke school met ruim 200 leerlingen. Een school waar plezier in leren en goed met elkaar omgaan voorop staan. Onze school is een interconfessionele basisschool. Wij vinden het van grote meerwaarde voor de leer- en leefomgeving dat onze leerlingen een diversiteit aan culturen en geloven vertegenwoordigen. Kinderen maken zo kennis met elkaars leefwereld en culturele achtergrond en verruimen hun blikveld. De multiculturele samenleving, dat zijn wij! En we zijn er trots op. Op De Ark kunnen kinderen zijn wie ze zijn. Vandaar dat onze school groeit! Het is ons streven om uit ieder kind het maximale talent te halen. Dit doen we onder andere met speciale lesmethodes. Die beïnvloeden het leer- en leefklimaat op onze school positief.

Wij zien ouders als onmisbare schakel in de (leer)ontwikkeling van onze leerlingen. Ook bij het uitvoeren van diverse (buitenschoolse) activiteiten worden zij intensief betrokken. De Ark laat zich graag zien aan de buitenwereld. Zo zijn we goed vertegenwoordigd bij bijvoorbeeld de jaarlijkse Avondvierdaagse en bij de carnavalsoptocht.

Wij werken op De Ark vanuit vier waarden: Plezier, Betrokkenheid, Eigenheid en Sámen. Sámen betekent dat leerlingen, leerkrachten en ouders sámen de Ark zijn: ambassadeurs van een mooie en bijzondere school waar ieder kind zich thuisvoelt.

De Ark maakt onderdeel uit van Skipov. Dit is een samenwerkingsverband van veertien basisscholen in en rond Veghel. De scholen vormen onderling een hechte eenheid. Skipov ondersteunt en ontzorgt de aangesloten scholen maximaal. Zodat onze tijd en aandacht zoveel mogelijk kunnen uitgaan naar optimaal onderwijs. Skipov is uitgegroeid tot een kennis- en samenwerkingsgemeenschap met een efficiënte bedrijfsvoering. Zij kan daarom 3.000 leerlingen en hun ouders en 250 leerkrachten op passende wijze ondersteunen en begeleiden. U staat dus nooit alleen binnen Skipov. Skipov staat voor ‘Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel’. Kinderen van alle geloven en culturen zijn welkom bij ons. Respectvol met elkaar omgaan, dat staat bij ons voorop.