08-10-2018

Ons Open Huis afgelopen donderdag was zeer succesvol. Veel ouders/verzorgers en andere belangstellenden kwamen een kijkje nemen. Vol trots presenteerden onze kinderen op diverse manieren hun IPC-processen en -producten van de afgelopen weken. Hartelijk voor ieders belangstelling en betrokkenheid.