In het bovenstaande menu  menu ouders kiest u voor belangrijke documenten of voor de pagina's van de Ouderraad (OR) of van de Medezeggenschapsraad (MR).